Taoist Temple ng Cebu

Toist Betvisa Temple

Toist Betvisa
Toist Betvisa

Toist Betvisa – Ang templo ay itinayo ng malaking komunidad ng Filipino-Chinese ng Cebu noong 1972. Sa elevation na 110 metro (360 ft) sa ibabaw ng dagat, ang templo ay isang matayog, multi-tiered, multi-hued attraction na mapupuntahan ng tatlong magkahiwalay na paikot-ikot na ruta.

Hindi tulad ng kalapit na Phu Sian Temple, ang Taoist na templo ay bukas sa mga mananamba at hindi sumasamba. Ang isang ritwal sa mga deboto ay kung saan ang isang tao ay nagdarasal sa mga diyos na ibigay ang kanyang hiling. Kasama sa ritwal ang paghuhugas ng kamay, pagpasok sa loob ng chapel na nakayapak at pagbaba ng dalawang bloke ng kahoy. Kung ang mga bloke ng kahoy ay parehong nakaharap sa itaas pagkatapos ay maaaring gumawa ng isang kahilingan. Kung hindi, hindi pa ito ang oras para mabigyan ng kagustuhan ang isang tao at kailangang pumunta sa templo sa ibang pagkakataon.

Ang templo ay ang sentro ng pagsamba para sa Taoismo, ang relihiyon na sumusunod sa mga turo ng sinaunang pilosopong Tsino, si Lao Zi. Ang isa pang ritwal sa mga deboto ng Tao, na ginagawa tuwing Miyerkules at Linggo, ay ang pag-akyat sa 81 hakbang nito (kumakatawan sa 81 kabanata ng mga banal na kasulatan ng Taoismo) upang magsindi ng mga joss stick at ipabasa ng mga monghe ang kanilang kapalaran.

Ang ilang mga guide book at travel agency ay nag-aalok ng mga biyahe papunta sa templo o bilang side-trip sa paglilibot sa Cebu City. Pero mas sikat ito sa mga grade school students.

Ang pasukan sa templo ay replika ng Great Wall of China. Kasama sa templo ang isang kapilya, isang aklatan, isang tindahan ng souvenir, at isang balon. Nag-aalok ang mga maluluwag na balkonahe ng magandang tanawin ng downtown Cebu.

The Philippines Chinese Buddhist Temple

Toist Betvisa
Toist Betvisa

The Philippines Chinese Buddhist Temple, is located in Manila Chinatown and dedicated to General Guan Yu, the Chinese General who lived during the Three Kingdoms period,

Founded by the Chinese population in Manila, the current temple is built in 1979 and designed in traditional Chinese style. The foundation stone with names of building committee can still be seen. 

General Guan Yu is a guardian deity to the Taoist and a Bodhisattva to the Buddhist. Although named as a Buddhist Temple, the temple reflects both Taoist and Buddhist influences, a distinct feature of Chinese belief systems.

The temple is housed in a high rise building with direction signs posted along paths leading to the temple to guide visiting devotees.

Toist Betvisa
The main hall of the temple has a sculpture of General Guan Yu in the central altar. The general’s son Guan Ping, and the general’s assistant Zhou Cang, stands by his side.

Si Seng Guan Ssu ay itinatag ni Wu Jianglu, Wang Zhenwen, at mga miyembro ng kanilang Chinese Buddhist Society sa Pilipinas. Ito ay itinuturing na ang unang Buddhist templo sa Pilipinas, bilang ang unang templo na may residenteng monghe, Venerable Seng Guan (1889-1962), kung saan pinangalanan ang templo.[3] Si Seng Guan mula sa Fu Kien (Fujian), China, ay aktibo sa pagtuturo at pag-oorganisa ng gawain sa Timog Tsina, Maynila, at Rizal. Ang kanyang trabaho ay naglatag ng pundasyon para sa ilang mga institusyon, kabilang ang Samantabhadra Institute sa Santa Cruz, Manila, at ang Hwa Chong Buddhist Temple complex sa Tugatog, Malabon, Rizal (ngayon ay Malabon, Metro Manila), kung saan ang kanyang mga abo ay nakalagay sa isang stupa.

Noong 1960, itinatag ng Seng Guan Ssu ang Philippine Academy of Sakya,[5] Manila. Sa paglipas ng mga taon, nagsagawa rin si Seng Guan Ssu ng maraming gawaing kawanggawa para sa mga mahihirap, mga ulila, matatanda, mga refugee, at mga proyekto sa kapakanan ng gobyerno.

ĐĂNG KÝ NHANH  LINK 1 – LINK 2 – LINK 3 – LINK4